על ההכרעה ההלכתית הגורסת כי מלחמות ישראל של העת החדשה, מעת קום המדינה ומעט קודם לכן, מוגדרות 'מלחמת מצוה'

הרב פרופ' נריה גוטל