עתות מצוקה לא חסרו לעם ישראל, ובכל זאת "מעשי אבות" שהם "סימן לבנים" מחייבים אותנו להתבוננות במעש הקדמונים ובהנהגותיהם

הרב פרופ' נריה גוטל