מורים הם אזרחי המדינה, וככאלה גם הם עומדים לבחור. אלא שבנוסף להיותם אזרחים, מורים הם "גם" מחנכים ויש להם "אמירה" לא רק בינם לבין עצמם אלא גם בינם לבין תלמידיהם.

הרב פרופ' נריה גוטל