הרב אליעזר מלמד כתב סדרה של מאמרים בעיתון 'בשבע', על היחס לחרקים זעירים ועל חיוב בדיקת ירקות עלים. הוא בוחר להתמקד בדרך הפסיקה כפי שהיא משתקפת במאמרים שונים המוזכרים כאן

הרב יגאל קמינצקי