בשלהי שנת תשנ״ב התפרסמה בעמודי החדשות של עיתון הצֹפה ידיעה מרעישה. הכותרת הייתה: ״הרב גורן: הגולן איננו ארץ־ישראל ויש להחזירו לסוריה״.

הרב פרופ' נריה גוטל