אחד הנושאים החשובים, שרובצים לפתחם של רבים מהרבנים, היא שאלת היחס לחברי קהילה שאינם מקפידים על קלה כחמורה.

הרב פרופ' נריה גוטל