עיסוק בסוגיית מיפקד אוכלוסין- הליך שמדינות מודרניות מתוקנות מקיימות, אחת לכמה שנים על מנת לכלכל את צעדיהן הארגוניים בתבונה.

הרב פרופ' נריה גוטל